Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego.