Zapobieganie bezdomności zwierząt

19 czerwca 2024

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski w 2024 roku” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie dotyczy finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich (psów i kotów) oraz kotów wolno… Czytaj dalej Zapobieganie bezdomności zwierząt

Remont ulicy Śniadeckich w Sokołowie Podlaskim

19 czerwca 2024

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadań polegających na remoncie dróg gminnych w wysokości: 902 300,00 zł (70%). Wartość robót wynosi 1 290 000,00 zł. Zakres robót obejmuje: Realizacja czerwiec 2024r.

Cyberbezpieczny samorząd

19 czerwca 2024

Miasto Sokołów Podlaski realizuje projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). W ramach projektu Miasto planuje podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu… Czytaj dalej Cyberbezpieczny samorząd

Dotacja dla schroniska

19 czerwca 2024

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie pn. „Dotacja schroniska dla zwierząt w Mieście Sokołów Podlaski ” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie dotyczy modernizacji powierzchni schroniska. W zakres prac wejdzie przygotowanie terenu tj. przestawienie, przeniesienie… Czytaj dalej Dotacja dla schroniska

Aktywny Orlik przy SP4

19 czerwca 2024

Miasto Sokołów Podlaski na terenie kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik, zlokalizowanego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Kupientyńskiej 15 na terenie Publicznej Szkoły Nr 4 realizuje zadanie pn. „Aktywny Orlik – wspieranie działań aktywizujących prowadzonych… Czytaj dalej Aktywny Orlik przy SP4

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

12 kwietnia 2024

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

Dotacja dla OSP „Cukrownia”

5 grudnia 2023

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupy wyposażenia przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania OSP-2023. Planowany do… Czytaj dalej Dotacja dla OSP „Cukrownia”

Aktywna tablica 2023

5 grudnia 2023

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie w ramach dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na… Czytaj dalej Aktywna tablica 2023

1 2 3 9