Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych

logotypy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodenj, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimaty i Środowiska

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 15.698,40 zł.