I sesja Rady Miejskiej

Zapraszam na I sesję Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim nowej kadencji na lata 2024-2029, która odbędzie się w dniu 7 maja 2024r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, ul.Wolności 21.

Porządek obrad I sesji (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 21 kwietnia 2024r.):

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
  5. Ślubowanie Burmistrza.
  6. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Zamknięcie sesji.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ BOGUSŁAW KARAKULA