Modernizacja oświetlenia – ul. Długa, Kupientyńska i Kosowska

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Sokołów Podlaski – ul. Długa, Kupientyńska i Kosowska” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie: 268.200 zł.

Wymiana oświetlenia dotyczy 81 szt. opraw, na oprawy LED. Planowana oszczędność energii elektrycznej wynosi 36644,000 kWh/rok, co stanowi 57,87 %/rok. Planowane roczne zmniejszenie emisji Dwutlenek węgla (CO2) wynosi 25,944 w Mg/rok, co stanowi 57,87 %.