Mienie komunalne

Samodzielne stanowisko ds. mienia komunalnego: numery nieruchomości, nadawanie nazwy ulic, zatwierdzanie podziałów nieruchomości, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż lokali komunalnych, bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste.