Miejskie jednostki organizacyjne

Dane kontaktowe miejskich jednostek organizacyjnych:

Sokołowski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 27
(25) 7872438
http://sokolowskakultura.pl
Dyrektor: Marcin Celiński

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lipowa 54
(25) 7812598
http://osir.sokolowpodl.pl
Dyrektor: Sławomir Chadaj

Centrum Pomocy Socjalnej
ul. Wolności 26
(25) 7816599
https://samorzad.gov.pl/web/cps-sokolow-podlaski
Dyrektor: Monika Krzemieniewska

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. M. Skłodowskiej – Curie 18a
(25) 7872257
https://sokolowpodl.pl/2022/08/osrodek-rozwiazywania-problemow-alkoholowych
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: Elżbieta Świszczewska

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 7A
(25) 7817741
http://biblsokol.org.pl
Dyrektor: Małgorzata Iwańska

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kosowska 83
(25) 7876013
https://sdssokolowpodl.bip.gov.pl/
Kierownik: Edyta Zajadacz

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Sokołowie Podlaskim im. M.K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim
ul. Repkowska 3
(25) 7812320
http://szkolaoginskiego.pl/
Dyrektor: Aneta Mroczek

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Polna 8
(25) 7872120
http://www.sp1.sokolowpodl.pl/
Dyrektor: Zofia Steć

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Węgrowska 22
(25) 7812782
http://sp2sokolowpodl.pl/
Dyrektor: Dariusz Cybul

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Repkowska 3
(25) 7873150
http://sp3sokolowpodl.pl/
Dyrektor: Katarzyna Sikorska

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Kupientyńska 15
(25) 7813076
http://www.sp4.edu.pl
Dyrektor: Magdalena Bonisławska

Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Skłodowskiej-Curie 16
(25) 7816424
http://sp6sokolowpodl.pl
Dyrektor: Kazimierz Soszka

Żłobek Miejski
ul. Księdza Bosco 6
(25) 7872474
http://www.zlobek.sokolowpodl.pl/
Dyrektor: Beata Nowakowska

Miejskie Przedszkole nr 2
ul. Kościuszki 31
(25) 7812343
http://www.przedszkole2.az.pl/
Dyrektor: Urszula Marcinkowska

Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Ks. Bosco 5
(25) 7813166
http://www.przedszkole3.sokp.pl/
Dyrektor: Jolanta Krysiak

Miejskie Przedszkole nr 4
ul. Węgrowska 22
(25) 7816165
http://www.przedszkole4.az.pl/
Dyrektor: Ewa Zakrzewska

Miejskie Przedszkole nr 5
8 Sierpnia 1 D
(25) 7812967
http://www.przedszkole5.sokp.pl
Dyrektor: Hanna Czartoryjska

Park Przemysłowy Sokołów Podlaski
ul. Fabryczna 1
p.o. Kierownika: Jacek Kukawski
j.kukawski@sokolowpodl.pl

Spółki komunalne ze 100% udziałem miasta:

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych
ul. Kosowska 75
(25) 7812408
http://puik.sokolowpodl.pl, PUiK na Facebooku
Prezes Zarządu: Zbigniew Bocian
Wiceprezes: Wojciech Wdowiński

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Kosowska 75
(25) 7812361
http://www.stbs.com.pl
Prezes Zarządu: Zbigniew Czerkas