Działalność gospodarcza

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: usługi hotelarskie, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencja na transport drogowy taksówką, wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).