Urząd Miasta Sokołów Podlaski

ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
um(at)sokolowpodl.pl

Skrzynka podawcza na platformie ePUAP:/umsok/skrytkaESP

Adres skrzynki doręczeń elektronicznych: AE:PL-10917-92836-FUGDI-21

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat:

  • 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046 – wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej
  • 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 – wpłaty wadium na przetarg
  • 76 1240 2715 1111 0010 4311 7281 – rachunek dochodów budżetu

Wydział Organizacyjny

25 7817500 Kancelaria ogólna
25 7817510 Sekretariat Burmistrza, um@sokolowpodl.pl
25 7817520 Sekretariat Rady Miejskiej
25 7817516 Kadry
25 7817521 Sprawy organizacyjne, kancelaria tajna
25 7817580 Informatyka
25 7817522 Koordynator ds. dostępności
25 7817523 Promocja miasta, promocja@sokolowpodl.pl
25 7817524 Archiwum

Wydział Finansowo-Budżetowy

25 7817515 Skarbnik Miasta, e.hermanowicz@sokolowpodl.pl
25 7817530 Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, j.sarnecka@sokolowpodl.pl
25 7817532 Księgowość, statystyka budżetowa
25 7817533 Płace
25 7817534 Wymiar podatków
25 7817535 Księgowość podatkowa, windykacja

Wydział Oświaty

25 7817540 Naczelnik Wydziału, e.smiejkowska@sokolowpodl.pl
25 7817541 Oświata

Wydział Spraw Obywatelskich

25 7817545 Naczelnik Wydziału, e.busk@sokolowpodl.pl
25 7817546 Ewidencja Ludności
25 7817547 Ewidencja Działalności Gospodarczej

Wydział Inwestycji i Dróg

25 7817550 Naczelnik Wydziału, k.goral@sokolowpodl.pl
25 7817552 Wydział Inwestycji i Dróg

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

25 7817555 Naczelnik Wydziału, j.tokarski@sokolowpodl.pl
25 7817556 Gospodarka komunalna
25 7817557 Ochrona środowiska

Wydział Funduszy

25 7817560 Naczelnik Wydziału Funduszy, j.celinski@sokolowpodl.pl
25 7817561 Wydział Funduszy

Wydział Rozwoju

25 7817565 Naczelnik Wydziału, e.makowska@sokolowpodl.pl
25 7817567 Gospodarka mieszkaniowa, planowanie przestrzenne, geodezja

Samodzielne stanowiska

25 7817525 Radca prawny
25 7817529 Zamówienia publiczne
25 7817528 Zarządzanie kryzysowe
25 7817566 Mienie komunalne

Urząd Stanu Cywilnego

25 7817570 Kierownik Urzędu, usc@sokolowpodl.pl
25 7817571 Zastępca Kierownika USC