Urząd Miasta Sokołów Podlaski

ul. Wolności 21
08-300 Sokołów Podlaski
um(at)sokolowpodl.pl

Skrzynka podawcza na platformie ePUAP:/umsok/skrytkaESP

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat:

 • 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046 – wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej
 • 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 47 1240 2715 1111 0000 3272 6033 – wpłaty wadium na przetarg
 • 76 1240 2715 1111 0010 4311 7281 – rachunek dochodów budżetu

Biuro Obsługi Interesantów:

 • Kancelaria Ogólna 25 7817500
 • Planowanie Przestrzenne 25 7817527
 • Mienie Komunalne 25 7817526
 • Gospodarka Komunalna 25 7817556
 • Ochrona Środowiska 25 7817554
 • Podatki 25 7817504
 • Kasa 25 7817505
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej 25 7817506
 • Ewidencja Ludności 25 7817507
 • Sekretariat Burmistrza Miasta 25 7817510, burmistrz@sokolowpodl.pl
 • Fax 25 7817508
 • Przewodniczący Rady Miejskiej 25 7817520

Wydział Organizacyjny:

Samodzielne stanowiska:

 • Radca prawny 25 7817525
 • Mienie komunalne 25 7817526, mk@sokolowpodl.pl
 • Planowanie przestrzenne 25 7817527
 • Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 25 7817528
 • Zamówienia publiczne 25 7817562

Wydział Finansowo-Budżetowy:

 • Skarbnik Miasta 25 7817515, skarbnik@sokolowpodl.pl
 • Naczelnik Wydziału 25 7817537, j.sarnecka@sokolowpodl.pl
 • Księgowość, statystyka budżetowa, płace 25 7817532
 • Księgowość, statystyka budżetowa, płace 25 7817533
 • Wymiar Podatków 25 7817534
 • Księgowość podatkowa, windykacja 25 7817535

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:

Wydział Inwestycji i Dróg:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Naczelnik Wydziału 25 7817551, j.tokarski@sokolowpodl.pl
 • Ochrona środowiska 25 7817554
 • Gospodarka komunalna 25 7817556
 • Komunalne zasoby mieszkaniowe 25 7817557

Wydział Funduszy:

Urząd Stanu Cywilnego: