Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: usuwanie azbestu, usunięcie drzew, decyzje środowiskowe, zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, odbieranie odpadów komunalnych, zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej, rejestr psów.

 • 24 Usunięcie wyrobów zawierających azbest
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest doc | pdf
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania doc | pdf
  • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest doc | pdf
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych doc | pdf
  • Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej doc |pdf