Gospodarka

Zakłady Mięsne "Sokołów S.A."

Współczesny Sokołów zajmuje obszar 17,5 km kw. i mieszka w nim 18.816 mieszkańców (wg danych z grudnia 2017 roku). Dominuje przemysł rolno-spożywczy. Do największych zakładów, których produkty znane są na polskim rynku i poza granicami, należy zaliczyć przedsiębiorstwo „Sokołów S.A.”. Surowce dla spółki dostarczane są głównie przez producentów prowadzących gospodarstwa rolne na czystych ekologicznie terenach powiatu sokołowskiego.

Wśród zakładów innych branż do czołówki należą: spółka transportowa „Sokołów – Logistyka„, PEKAES „Sokołów„, Spółka „StalFa”, produkująca konstrukcje stalowe, Telefony Podlaskie S.A. – lokalny operator telefonii i dostawca usług internetowych,Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o., świadcząca usługi komunalne, Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zajmujące się m.in. budową mieszkań na wynajem. Największe firmy prywatne w mieście to „Jurex„, „Aniba” Jaczewscy, „Sawhal„, „Reper” i „Topaz„. Oprócz dużych firm i spółek działa w Sokołowie Podlaskim ponad 1300 mniejszych podmiotów gospodarczych. Do najczęściej występujących rodzajów działalności należą handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz motocykli, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz przetwórstwo przemysłowe.

Sokołów Podlaski dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowych, handlowo – usługowych, banków oraz instytucji o znaczeniu ponadlokalnym, dzięki którym funkcjonuje jako centrum instytucjonalno – handlowe, obsługujące ludność miejscową oraz sąsiednich gmin i powiatów. W mieście działa jedenaście banków (w czternastu oddziałach), Oddział ZUS i KRUS, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Urząd Skarbowy, Samodzielny Publiczny ZOZ z licznymi poradniami specjalistycznymi oraz pięć niepublicznych placówek opieki zdrowotnej.