Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: porady prawne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo socjoterapeutyczne, porady psychologiczne, terapia dla osób uzależnionych.