Podatki

Wydział Finansowy: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zaświadczenia o stanie majątkowym, ulgi i zwolnienia w podatkach, zwrot podatku akcyzowego.

Formularze podatkowe dostępne w serwisie Ministerstwa Finansów.

Uchwała Nr XXXI/205/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 września 2022 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski