Podatki

Wydział Finansowy: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zaświadczenia o stanie majątkowym, ulgi i zwolnienia w podatkach, zwrot podatku akcyzowego.

Formularze podatkowe dostępne w serwisie Ministerstwa Finansów.

Uchwała Nr XXXI/205/2022 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 września 2022 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Uchwała Nr XLVII/291/2023 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Uchwała Nr XLVII/292/2023 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Sokołów Podlaski