Podatki

Wydział Finansowy: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zaświadczenia o stanie majątkowym, ulgi i zwolnienia w podatkach, zwrot podatku akcyzowego.

Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołów Podlaski

Uchwała Nr XXVI/151/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 września 2017r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski