Podatki

Wydział Finansowy: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zaświadczenia o stanie majątkowym, ulgi i zwolnienia w podatkach, zwrot podatku akcyzowego.

Uchwała Nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołów Podlaski

Uchwała Nr III/4/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski