Podatki

19 listopada 2012

Wydział Finansowy: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zaświadczenia o stanie majątkowym, ulgi i zwolnienia w podatkach, zwrot podatku akcyzowego. UWAGA: formularze podatkowe zamieszczone poniżej obowiązują do dn. 30 czerwca 2019. Nowe wzory dostępne… Czytaj dalej Podatki