Burmistrz słucha przedsiębiorców

Sokołowscy radni

Do burmistrza Sokołowa Podlaskiego zwrócili się przedstawiciele transportowców z naszego miasta. Prosili o rozmowę na temat obniżenia stawek podatku od środków transportu.

– Swoją prośbę motywowali trudną sytuacją w transporcie kołowym na terenie kraju i podawali swoje argumenty, które do mnie trafiły – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Jak informuje burmistrz, delegacja powoływała się też na będące na niskim poziomie stawki obowiązujące w Siedlcach, czy od niedawna – w sąsiedniej gminie Sokołów Podlaski.

– Na podstawie rozmów z transportowcami przygotowałem propozycję nowych stawek w gminie Sokołów Podlaski – mówi burmistrz.

Burmistrz wystąpił z propozycją zmian wysokości stawek do Rady Miejskiej. Sesja nadzwyczajna została zwołana w trybie pilnym i już po kilku dniach radni przyjęli uchwałę. Cała Rada Miejska zagłosowała jednogłośnie za projektem burmistrza.

Co zmienia się w wysokości stawek?

– Zmniejszyliśmy kilka stawek, na których zależało transportowcom – mówi burmistrz Bogusław Karakula – Te stawki spadły średnio o 20 procent.

Jak zmieniły się stawki?

Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o masie od 9 do 12 ton to już teraz koszt 1 tys. zł.

Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton wyniesie 1476 zł. Co ważne, taka sama stawka obowiązuje w przypadku ciągników z trzema – lub więcej – osiami o masie od 12 do 40 ton i powyżej 40 ton.

Właściciele przyczep i naczep o dwóch osiach, powyżej 38 ton, zapłacą 1124 zł., a przyczep z 3 osiami zapłacą 1024 zł.

Stawki zostały zmienione także w przypadku autobusów o liczbie miejsc siedzących od 22 wzwyż. Nowy podatek i w tym przypadku będzie niższy i wyniesie jedynie 1450 zł.