XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1372), zwołuję na dzień 30 września 2021r.  (czwartek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XXII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2021-2035.
  3. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2021.
  4. Projekt uchwały RM w spr. emisji obligacji serii oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  5. Zamknięcie Sesji.         

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Waldemar Hardej