XXIV sesja Rady Miejskiej

Uczestnicy sesji

31 marca na sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej.

Komendant Powiatowy Policji przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Sokołów Podlaski, a  Kierownik Centrum Pomocy Socjalnej – informacje dotyczące działalności jednostki w roku 2016. Burmistrz Miasta przedłożył sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

Podczas sesji obradowano nad:

  • Projektem uchwały RM w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
  • Projektem uchwały RM w spr. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2017.

Bardzo ważnym elementem dzisiejszej sesji było nadanie Zespołowi Pieśni i Tańca „Sokołowianie” tytułu Zespołu Reprezentacyjnego Miasta Sokołów Podlaski. W związku z jubileuszem 15-lecia ZPiT „Sokołowianie”, który zespół w tym roku obchodzi, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie zespołowi w/w tytułu.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli wniosek.