Goście z Białorusi w Kręgu Szkoły „Jedynki”

Goście z Białorusi

30 marca 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim gościła delegację nauczycieli z Białorusi.

Nauczyciele Ci pracują w swoim kraju w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, są twórcami programów nauczania i rozwiązań metodycznych wdrażanych później we wszystkich szkołach kraju. Przyjechali do Polski w ramach kilkuletniej współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie nad ocenianiem kształtującym, z którą to nasza szkoła realizuje od 2003r. Program SUS- Szkoła Ucząca Się.

Goście obserwowali w SP1 nową formę zajęć – Czas w Kręgu. Zajęcia CwK praktykujemy od grudnia 2015r. Zainteresowali nas nimi: ekspert z Fundacji CEO prof. Jan Potworowski i prof. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogiki UW. Nauczyciele z SP1 uczestniczyli w warsztatach tematycznych, sami tworzyli scenariusze zajęć i podejmowali pierwsze próby pracy tą metodą. Uczniom podobają się zajęcia Czas w Kręgu. Cieszą się one popularnością gdyż mają w sobie elementy zabaw, gier oraz refleksji. Uczą konwersacji, słuchania i udzielania odpowiedzi, cierpliwości i czekania na swoją kolej, posługiwania się językiem do prowadzenia dyskusji; argumentowania, radzenia sobie z własnymi emocjami i uczuciami w kontekście osobistym i społecznym. To szczególnie przydatne w świecie kontaktów wirtualnych, gdyż zajęcia CwK zwracają uwagę na realnego, siedzącego obok nas człowieka.

Umiejętności komunikacyjne są wymagane w wielu życiowych sytuacjach. Nauczanie tych umiejętności jest tym efektywniejsze, im wcześniej się zacznie oraz im bardziej tematy są istotne dla uczniów. Tematy zajęć CwK to: przyjaźń, samopoczucie, koleżeństwo, współpraca, tolerancja, pomoc wzajemna.
CwK zmienia też tradycyjną kulturę szkoły, dzieci mówią i słuchają więcej niż nauczyciel.

Najlepsze ujęcie metody „Czas w Kręgu” przedstawił dr John Thacker z Uniwersytetu w Exeter, który opisał to tak: „Czas w kręgu” to metoda, która ma na celu przekazanie energii i doświadczeń całej grupy na rzecz poszczególnych dzieci w klasie… gdzie wszyscy są równi, każdy może zobaczyć i usłyszeć, może nawiązać kontakt wzrokowy, może łatwiej rozmawiać ze sobą, nie ma żadnych barier, takich jak stoły czy biurka i każdy czuje się częścią grupy.

Koło jest symbolem jedności i współpracy co oznacza, że grupa pracuje wspólnie, wspiera się nawzajem oraz ponosi odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów. Dlatego też „Czas w Kręgu” „pomaga dzieciom uchwycić sens wartości samego siebie i innych oraz uczy kształtować pozytywne relacje międzyludzkie. Jest podejściem, które pomaga zwiększyć pewność siebie u dzieci i poczucie własnej wartości.”

W Polsce zajęcia CwK dopiero wchodzą w kręgi edukacyjne, w ich wykorzystaniu współpracujemy w Programie SUS ze Szkołą Podstawową nr 3 w Malborku. Na przełomie maja i czerwca 2017r. planowana jest u nas konferencja upowszechniająca. Zainteresowane szkoły i nauczycieli zapraszamy do śledzenia szkolnej strony internetowej www.sp1.sokolowpodl.pl

Dyrektor szkoły – Zofia Steć