Uwaga!

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

należy niezwłocznie powiadomić najbliższego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W Sokołowie Podlaskim dyżur pełniony jest pod numerami telefonów:

  • Całodobowo: 513 841 973, 602 704 490
  • W godzinach 7:30 – 15:00: 25 787 23 12

Transmisje z sesji Rady Miejskiej

Transmisje z obrad Rady Miejskiej
Statystyczne Vademecum Samorząowca
Aplikacja mobilna "Kiedy Wywóz"
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty: 19 zł/osobę, zniżka za kompostowanie: 3 zł/osobę


Wywóz nieczystości płynnych

Ważne telefony

Awaria oświetlenia: 25 781 75 52; Zastrzeganie kart płatniczych: +48 828 828 828;