Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Posiłek w szkole i w domu

25 lipca 2022

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji… Czytaj dalej Posiłek w szkole i w domu

Dostawa wyposażenia, w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim

13 stycznia 2022

Zadanie pn. Dostawa wyposażenia, w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej ramach… Czytaj dalej Dostawa wyposażenia, w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych w Sokołowie Podlaskim

Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

13 stycznia 2022

Zadanie pn. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim” Przedmiotem zadania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu poprzez : docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych, docieplenie… Czytaj dalej Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynku Podlaskiego Młodzieżowego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Bulwar 1 w Sokołowie Podlaskim

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej – Curie na drogach nr 390802W, 3960W

13 stycznia 2022

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej – Curie na drogach nr 390802W, 3960W”, realizowane przez Miasto Sokołów Podlaski Projekt… Czytaj dalej Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Sokołowie Podlaskim na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Marii Skłodowskiej – Curie na drogach nr 390802W, 3960W

1 2