Opieka 75+

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

W roku 2023 Miasto Sokołów Podlaski kontynuuje realizację rządowego programu „Opieka 75+”  współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

  • szacowana całkowita wartość programu – 203 880 zł.
  • wartość otrzymanego dofinansowania    –    85 507zł.