Korpus Wsparcia Seniorów 2023

Obrazek ilustracyjny - flaga i godło państwowe

W roku 2023 Miasto Sokołów Podlaski kontynuuje realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Modułu II współfinansowanego ze środków budżetu państwa.

Celem ww. programu jest dofinansowanie gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach pozyskanych środków zostanie zakupiona usługa całodobowej teleopieki dla 76 uczestników programu.

  • szacowana całkowita wartość modułu    – 21 990 zł.
  • wartość otrzymanego dofinansowania    – 17 590 zł.