Zmiany w wypłacaniu 500+ od czerwca

logo programu Rodzina 500+

Centrum Pomocy Socjalnej informuje, że w miesiącu maju po raz ostatni wypłacał świadczenie wychowawcze, tzw. 500+.

Uprawniony rodzic / opiekun  niepełnoletniego dziecka, aby nadal otrzymywać świadczenie, powinien złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez: