Niebieski Tydzień dla ofiar przestępstw

Plakat informacyjny

W dniach od 22 do 26 lutego Centrum Pomocy Socjalnej, wspólnie z Komendą Powiatową Policji, organizują Niebieski Tydzień, który wpisuje się w kampanię społeczną pod nazwą „Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem ”. Zasadniczym jego celem będzie udzielenie bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom, które doznają krzywdy od najbliższych (doświadczające przemocy domowej) lub są świadkami takiego przestępstwa.

Punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (doznających przemocy domowej bądź będących świadkami) utworzony został w budynku Urzędu Miasta (niski parter), wejście od ul. Wolności. Podczas trwania akcji, w godz. od 15 do 17, dyżury pełnić będą: pracownicy socjalni Centrum Pomocy Socjalnej, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, pracownicy Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultant prawnik, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członkowie Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoby zainteresowane poradnictwem w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, które nie będą mogły skorzystać z konsultacji w powyższym okresie, zapraszamy do Centrum Pomocy Socjalnej, ul.Wolności 26, gdzie w godzinach funkcjonowania urzędu można skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych oraz konsultanta prawnika (poniedziałek, wtorek, czwartek) i psychologa (środa, piątek).