Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim i Sądzie Okręgowym w Siedlcach Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • Do Sądu Okręgowego w Siedlcach 5 ławników, w tym 1 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • Do Sądu Rejonowego Sokołowie Podlaskim 3 ławników

Czytaj dalej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej