Przypomnienie o terminie płatności za odpady komunalne

pojemniki na odpady - zdjęcie ilustracyjne

Urząd Miasta Sokołów Podlaski przypomina, że 31 maja 2024 r. mija termin zapłaty II raty (kwiecień-czerwiec) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy terminowo dokonywać  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  aby uniknąć kosztów upomnienia, odsetek za zwłokę oraz ewentualnego postępowania egzekucyjnego w administracji, zgodnie z poniższymi terminami:

  • za I kwartał do dnia 29 lutego,
  • za II kwartał do dnia 31 maja,
  • za III kwartał do dnia 31 sierpnia,
  • za IV kwartał do dnia 30 listopada.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski lub przelewem na rachunek bankowy Miasta:

Bank Pekao S.A. oddział Sokołów Podlaski ul. Wolności 7

Nr konta: 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962