Oświata

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

  • 42 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
    • Informacja o warunkach lokalowych doc | pdf
    • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu / szkole doc |pdf
    • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski doc | pdf
    • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań w niepublicznej placówce oświatowej doc | pdf