„Posiłek w szkole i w domu” 2024-2028

flaga i godło państwowe

Miasto w roku 2024 przystąpiło do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 współfinansowanym ze środków budżetu państwa.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W roku 2024 miasto Sokołów Podlaski realizuje program w ramach wyodrębnionych modułów:

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;

  • szacowana całkowita wartość modułów – 341 150 zł.
  • wartość otrzymanego dofinansowania – 121 432 zł.

Umowa na realizację zadania zawarta dnia 26 marca 2024 r.