Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze

logo "30 lat WFOŚiGW"

Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Sokołów Podlaski.

  • liczba złożonych wniosków: 755
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 422
  • kwota wypłaconych dotacji: 7056067,71

Informacje zawarte w zestawieniu pobrane zostały z wewnętrznego systemu teleinformatycznego WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.03.2024 r.