Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 w szkole muzycznej

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim ogłosiła nabór na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat na bezpłatną edukację muzyczną w następujących specjalnościach: akordeon, trąbka, fortepian, gitara, skrzypce, flet, klarnet, saksofon. Nauka trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku dziecka).

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w budynku szkoły w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 3.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz aktualny wzór wniosku o przyjęcie kandydata na rok szkolny 2024/2025 dostępne są na stronie internetowej www.szkolaoginskiego.pl w zakładce Rekrutacja.

Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. O przyjęciu kandydata decyduje wynik uzyskany podczas badania przydatności, które odbędzie się w terminie 24-25 maja 2024 r.