Postępowanie rekrutacyjne

Obrazek zastępczy dla dokumentu

do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.