Postępowanie rekrutacyjne

8 lutego 2016 0

do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.