Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane zarządzenie nr 22/2024 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024r. zadań publicznych Miasta Sokołów Podlaski w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załącznikiem do zarządzenia jest wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Miasta Sokołów Podlaski w 2024 r.