Konsultacje programu współpracy z NGO

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski ogłasza konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.