Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wejście do siedziby ośrodka

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 18a. Przedmiotem działania jednostki są porady prawne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo socjoterapeutyczne, porady psychologiczne, terapia dla osób uzależnionych. Funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pełni p. Anna Karpińska.

Telefon: 25 787 22 57

Telefon Zaufania: 25 787 29 99

Adres e-mail: orpa@sokolowpodl.pl

Terminarz:

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Poniedziałek: 08:00 – 14:00
 • Wtorek: 16:00 – 20:00
 • Środa: 18:00 – 20:00
 • Czwartek: 16:00 – 20:00
 • Piątek: 16:00 – 20:00

Poradnictwo

Dla ofiar przemocy

 • Środa: 16:00 – 18:00
 • Czwartek: 15:00 – 19:30

Socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców

 • Wtorek: 16:00 – 19:30

Prawne: z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, administracyjnego

 • Poniedziałek: 16:30 – 19:30

Konsultacje dla osób i rodzin z problemem alkoholowym

 • wtorek: 16:00 – 20:00

Zapobiegania nawrotom picia i dalszego zdrowienia

 • Ostatnia niedziela miesiąca: 10:00 – 15:00

Studium rozwoju osobistego

 • Ostatnia niedziela miesiąca: 10:00 – 15:00

Grupy samopomocowe

AA – Anonimowi Alkoholicy

 • Środa (ORPA): 17:00 – 19:00
 • Piątek (ORPA): 18:00 – 20:00
 • Niedziela (ORPA): 16:00 – 18:00

Więcej informacji z kategorii ORPA