Nagłówki

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wejście do siedziby ośrodka

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 18a. Przedmiotem działania jednostki są porady prawne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwo socjoterapeutyczne, porady psychologiczne, terapia dla osób uzależnionych. Funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pełni p. Elżbieta Świszczewska

Telefon: 25 787 22 57
Telefon Zaufania: 25 787 29 99

Terminarz:

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Wt, Czw, Pt: 8:00 – 12:00
 • Pn, Śr: 16:00 – 20:00

Poradnictwo

Dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu

 • Wt, Czw, Pt: 12:00-20:00
 • Pn, Śr: 8.00 – 16.00

Indywidualne dla ofiar przemocy

 • Środa: 16:00 – 18:00
 • Czwartek: 15:00 – 17:00, 19:00 – 20:00

Socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców

 • Wtorek: 16:00 – 19:30

Prawne: z zakresu prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, administracyjnego

 • Poniedziałek: 16:30 – 19:30

Konsultacje dla osób i rodzin z problemem alkoholowym

 • Piątek: 15:00 – 19:00

Grupy terapeutyczne

Wsparcie dla ofiar przemocy

 • Czwartek: 17:00 – 19:00

Zapobiegania nawrotom picia i dalszego zdrowienia

 • Ostatnia niedziela miesiąca: 10:00 – 16:00

Studium rozwoju osobistego

 • Ostatnia niedziela miesiąca: 10:00 – 16:00

Grupy samopomocowe

AA – Anonimowi Alkoholicy

 • Środa (ORPA): 17:00 – 19:00
 • Piątek (Konkatedra): 18:00 – 20:00
 • Niedziela: 16:00 – 18:00

Więcej informacji z kategorii ORPA