LIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), zwołuję na dzień 5 kwietnia 2024r. (piątek) na godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną LIV Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Projekt uchwały RM w spr. przyznania Nagrody Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej