Nagłówki

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne jest Zarządzenie nr 4/2024 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku, wraz z załącznikiem wyszczególniającym rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.