Jedna historia – dwa muzea

Budynek cukrowni

W Sokołowie Podlaskim już niebawem będziemy mieć dwa muzea – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

– Na terenie Parku Przemysłowego powstanie Muzeum Regionalne. Drugie – Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego, które powstanie w Sokołowskim Ośrodku Kultury, będzie połączeniem muzeum multimedialnego serwującego dania Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Muzeum w Parku Przemysłowym

Na Muzeum Regionalne poświęcone historii Sokołowa samorząd miejski pozyskał 5 mln. 846 tys. 995 zł. Powstał Program Rewitalizacji Miasta – „Kontynuacja budowy Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach dawnej Cukrowni. Pierwszy etap wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2”. Fundusze udało się uzyskać w ramach działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych typ projektu – „Rozwój Infrastruktury Technicznej na obszarach rewitalizacyjnych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej regionalnego programu województwa mazowieckiego”.

Dotacja zostanie przeznaczona na remont i modernizację jednego z budynków na terenie Parku Przemysłowego. Budynek ten w dużej części ma być przeznaczony na Sokołowskie Muzeum Regionalne.

– Nasze miasto nie miało nigdy swojego muzeum z prawdziwego zdarzenia. Pan Marian Pietrzak – sokołowianin, dla którego mam ogromny szacunek, prowadził takie prywatne muzeum. Teraz chcemy kontynuować jego misję – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Multimedia i dobra kuchnia

Na Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego dostaliśmy pieniądze z drugiego projektu „Sokołowski Tygiel Kulturalny”. Dofinansowanie, jakie udało się pozyskać, to 1 mln. 368 tys. zł.  Jak zapowiada burmistrz, muzeum to będzie miało siedzibę w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego będzie składać się z części funkcjonalnych: muzealno-wystawowej, restauracyjnej i kawiarnianej.

Wniosek o unijną dotację na utworzenie Muzeum Wielkiego Gościńca Litewskiego już w ubiegłym roku przygotowały Urząd Miasta i Sokołowski Ośrodek Kultury. „Projekt przebudowy Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie pomieszczeń usługowych z częścią muzealną” powstał w ramach programu „Sokołów Podlaski na Wielkim Gościńcu Litewskim”.

Projekt zakłada adaptację piwnicy Sokołowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na bar restauracyjny (pow. 305 m.kw) i parteru – gdzie na potrzeby Muzeum zostaną przebudowane pomieszczenia dawnej biblioteki z sanitariatami (pow. 160 m.kw.). Obok, na parterze, w ramach Muzeum powstaną pomieszczenia kawiarni powiązane z hallem wejściowym (101 m.kw.). Muzeum będzie mieć powierzchnię 567 m.kw.

W Muzeum będą serwowane potrawy z okresu funkcjonowaniu Wielkiego Gościńca Litewskiego.