Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 5

Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z logo Funduszy Norweskich

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przedszkola nr 5 w Sokołowie Podlaskim.

Grant na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.