Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro

Mazowsze Dla Czystego Powietrza - logo

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Sokołów Podlaski” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie obejmuje zakup usługi czyszczenia na mokro dróg miejskich w Sokołowie Podlaskim na terenie obszarów zabudowanych. Częste i intensywne zmywanie ulic wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście: znacznie zredukuje zanieczyszczenia pod względem ich ilości jak i składu fizykochemicznego. Sprzątanie ulic na mokro jest ważne nie tylko dla estetyki miasta, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa użytkowników dróg i zdrowia mieszkańców.

Wartość zadania 133.280,00 zł, dotacja 99.960,00 zł.