Nagłówki

Dotacja dla OSP „Cukrownia”

foto:  - mazowsze dla strazy

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupy wyposażenia przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania OSP-2023.

Planowany do zakupu sprzęt ratowniczy pozwoli na szybkie i skuteczne niesienie pomocy oraz usuwania zniszczeń powstałych podczas anomalii pogodowych.

Wartość dotacji 19.082,50 zł.