Nagłówki

Aktywna tablica 2023

Miasto Sokołów Podlaski realizuje zadanie w ramach dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim.

Wartość zakupionego wyposażenie: 17.009,70 zł, w tym dotacja 13.509,70 zł.