Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

10 listopada 2021

Miasto Sokołów Podlaski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój… Czytaj dalej Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

24 września 2021

„Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 11.002,56  Zadanie polegało na udzieleniu pomocy… Czytaj dalej Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski

Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim

11 września 2020

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 2 407 332,65 zł… Czytaj dalej Termomodernizacja placówek oświatowych w Sokołowie Podlaskim

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

10 września 2020

Miasto Sokołów Podlaski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i… Czytaj dalej Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

1 2 3 4 5 8