biblsokol.org.pl

Zobacz film o mieście

Polecamy

Sokołowska Rodzina 3+

Wielki Gościniec Litewski

fotografika-kurc.waw.pl

http://businessnow.pl/1735,samorzady-przyjazne-biznesowi-2013-3.html

Aktualności

Podsumowanie MASTERS 2014 »
Po raz 6. Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów zorganizowało dwa Ogólnopolskie Wyścigi Kolarskie „MASTERS” zaliczane do ogólnopolskiego challangu, w których udział wzięli kolarze z całej Polski, ścigając się na szosach naszego powiatu w kategoriach: M20 (zawodnicy 20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 i starsi). 

Rada Miejska

XXXIII sesja Rady Miejskiej »

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz wniosku Burmistrza Miasta z dnia 15.07.2014r., zwołuje się na dzień 18 lipca 2014r. (piątek) na godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nadzwyczajną XXXIII Sesję Rady Miejskiej.

Sokołowska Rodzina 3+

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych »

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w których rodzic/rodzice lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, do ukończenia 25. roku życia gdy dziecko się uczy lub - w przypadku dzieci legitymizujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczeń wiekowych.

...

Projekty

Projekt Budowa WKF w PUiK »

W dniu 14 lutego 2014 r., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych Spółka z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Budowa WKF z przebudową maszynowni na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Ogłoszenia

Dofinansowanie na realizację inwestycji »

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Sokołowianie

Powstanie styczniowe i Żołnierze Wyklęci w eseju Grzegorza Wąsowskiego »

W styczniu na łamach portalu wPolityce.pl ukazał się tekst p. Grzegorza Wąsowskiego "Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o "uziemionych" politrukach i dzielnych kowalach".

Znajdź nas na Facebooku