index.php?module=News&type=user&func=display&sid=368

Zobacz film o mieście

Polecamy

Sokołowska Rodzina 3+

Wielki Gościniec Litewski

fotografika-kurc.waw.pl

http://businessnow.pl/1735,samorzady-przyjazne-biznesowi-2013-3.html

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych »

W dniu 19 lutego 2014 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski  Zarządzeniem   Nr 19/2015 rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych  Miasta Sokołowa Podlaskiego w  zakresie  kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji poszczególnych zadań wraz z kwotami udzielonej dotacji:

Oświata

RKO w Leśnej Krainie »

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Możemy oczywiście liczyć na to, że tragiczna sytuacja, kiedy będziemy musieli walczyć o czyjeś życie, nigdy nam się nie przytrafi, ale każdy z nas powinien być na to przygotowany.

...

Rada Miejska

Budżetowa Sesja Rady Miejskiej »

30 grudnia, we wtorek, odbyła się III Sesja Rady Miejskiej. Na sesji przyjęto projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2028 oraz uchwałę budżetową na 2015 rok.

Sokołowska Rodzina 3+

"Sokołowska Rodzina 3+" dla rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi »
Program „Sokołowska Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zastępczych, a teraz także do rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi, zamieszkujących miasto Sokołów Podlaski. Podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych w programie mogą uczestniczyć rodziny wychowujące lub sprawujące opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi niezależnie od ilości wychowywanych dzieci.
...

Środowisko i gospodarka komunalna

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego »

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekty

Projekt „Moja Przyszłość” »

Od września 2014r. do czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim odbywają się zajęcia pozalekcyjne z podziałem na bloki tematyczne (zajęcia z nauki języka obcego; zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych; zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym) w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"". 

Ogłoszenia

Ruszyła VI edycja konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii 2015 »

Jest to program Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o międzynarodowym transferze polskich, sprawdzonych, zielonych technologii wprost na rynki zagraniczne.

Sokołowianie

Powstanie styczniowe i Żołnierze Wyklęci w eseju Grzegorza Wąsowskiego »

W styczniu na łamach portalu wPolityce.pl ukazał się tekst p. Grzegorza Wąsowskiego "Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o "uziemionych" politrukach i dzielnych kowalach".

Znajdź nas na Facebooku