Zobacz film o mieście

Polecamy

Sokołowska Rodzina 3+

Wielki Gościniec Litewski

fotografika-kurc.waw.pl

http://businessnow.pl/1735,samorzady-przyjazne-biznesowi-2013-3.html

Oświata

Z Sokołowa do Sankt-Petersburga »

Kilka miesięcy temu Jakub Lachowski, uczeń kl. III b Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim otrzymał Nagrodę Grand Prix II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej „Bałałajka". Festiwal odbywał się w dniach 27-28 marca br. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie, a jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz IV LO im. Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Jedną z nagród w tym konkursie była wycieczka do Rosji i występ na międzynarodowym festiwalu piosenki rosyjskiej w Sankt-Petersburgu. Po powrocie z tej wycieczki Kuba opowiedział o swoich wrażeniach z tego wyjątkowego wyjazdu. 

...

Sokołowska Rodzina 3+

"Sokołowska Rodzina 3+" dla rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi »
Program „Sokołowska Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zastępczych, a teraz także do rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi, zamieszkujących miasto Sokołów Podlaski. Podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych w programie mogą uczestniczyć rodziny wychowujące lub sprawujące opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi niezależnie od ilości wychowywanych dzieci.
...

SPZOZ zaprasza

Środowisko i gospodarka komunalna

Projekty

"Sokołów eco Podlaski" »

12 marca 2014 roku Miasto Sokołów Podlaski podpisało Umowę o dofinansowanie projektu „Sokołów eco Podlaski” - współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Ogłoszenia

W Nowy Rok z podpisem elektronicznym »

Zbliżający się Nowy Rok jak zawsze przyniesie firmom niespodzianki i nowe wyzwania. I nie chodzi o realizację noworocznych postanowień czy ekspansję na nieznane dotąd rynki, lecz o przygotowanie firm do zmian podatkowych. Jedną z nowinek

Sokołowianie

Powstanie styczniowe i Żołnierze Wyklęci w eseju Grzegorza Wąsowskiego »

W styczniu na łamach portalu wPolityce.pl ukazał się tekst p. Grzegorza Wąsowskiego "Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o "uziemionych" politrukach i dzielnych kowalach".

Znajdź nas na Facebooku