http://www.sp4.edu.pl

Zobacz serwis turystyczny

Zobacz film o mieście

Polecamy

Sokołowska Rodzina 3+

Wielki Gościniec Litewski

fotografika-kurc.waw.pl

http://businessnow.pl/1735,samorzady-przyjazne-biznesowi-2013-3.html

Kultura

Bajkowa Niedziela - "Calineczka" »

15 listopada 2015 o godz. 15:00 na deskach sceny SOK po raz kolejny wystąpią aktorzy Grupy Teatralnej ECHOOOO z Białegostoku. Tym razem sokołowskie dzieci obejrzą spektakl pt. "Calineczka".

Oświata

Mali-wielcy recytatorzy »

Uczniowie klas III - VI reprezentowali Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim podczas XIII MAZOWIECKIEGO PRZEGLĄDU RECYTATORSKIEGO JEDNEGO POETY - WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO w Warszawie.

Eliminacje poprzedziły warsztaty prowadzone przez reżysera Antoniego Baniukiewicza, które odbyły się 5 i 6 listopada 2015 roku. Prowadzący przedstawił ciekawostki z życia i twórczości Władysława Broniewskiego, po czym przesłuchał recytatorów pod kątem interpretacji wybranych przez nich wierszy.

...

Sokołowska Rodzina 3+

Środowisko i gospodarka komunalna

Podziękowanie dla Zespołu Oświatowego w Stoczku Węgrowskim »

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski składa na ręce Pani Dyrektor Zespołu Oświatowego w Stoczku Węgrowskim Doroty Kłusek wyrazy wdzięczności za uczestnictwo, okazaną pomoc i poświęcony czas przez uczniów szkoły w

Projekty

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski »

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że w okresie od 1 do 30 października 2015 roku przeprowadzony został program „Wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 39.434,00 zł”.

Sokołowianie

Powstanie styczniowe i Żołnierze Wyklęci w eseju Grzegorza Wąsowskiego »

W styczniu na łamach portalu wPolityce.pl ukazał się tekst p. Grzegorza Wąsowskiego "Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o "uziemionych" politrukach i dzielnych kowalach".

Znajdź nas na Facebooku