Trzeci etap modernizacji boiska przy SP1

sygnatariusze podczas podpisywania umowy

3 lipca w Nowej Wsi, między Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a Miastem Sokołów Podlaski podpisana została umowa w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap 3”. Kwota otrzymanego przez miasto dofinansowania wynosi 127 650 zł.

Ze strony Miasta Sokołów Podlaski podpisy na umowie złożyli: p. Krzysztof Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta i p. Elżbieta Hermanowicz, Skarbnik Miasta.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie na "ściance". Na pierwszy planie symboliczny czek z kwotą 127.650 zł.