Program „Czyste Powietrze”

foto: - czyste powietrze

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta do punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Informujemy, że w Urzędzie Miasta w pok. 33 i 34 można złożyć wniosek o dofinansowanie, jak również rozliczyć otrzymaną dotację.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, termomodernizację budynków.

Dotacja uzależniona jest od dochodu, przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym.

Przed wizytą w urzędzie prosimy o zapoznanie się z listą informacji, jakie należy przygotować przed wypełnieniem wniosku.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (25) 781 75 61, 781 75 63

Lub e-mail: d.flisiuk@sokolowpodl.pl, j.celinski@sokolowpodl.pl, i.pogorzelska@sokolowpodl.pl

Lista informacji jakie należy przygotować przed wypełnieniem wniosku w ramach programu CZYSTE POWIETRZE:

 1. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia.
 2. Numery PESEL wszystkich domowników.
 3. Adres e-mail.
 4. Nr rachunku bankowego.
 5. Nr księgi wieczystej (w nowym systemie).
 6. Nr działki.
 7. Powierzchnia całkowita budynku.
 8. Rok oddania budynku do użytku lub rok uzyskania pozwolenie na budowę.
 9. ZAKRES RZECZOWY wraz z szacowanym kosztem przedsięwzięcia.
 10. Wartość rocznego dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). PIT z 2018 roku + ew. UPO.

W załączeniu :