Mamy dofinansowanie kolejnych projektów

przedstawiciele miasta Sokołów Podlaski i samorządu wojewódzkiego podczas podpisywania umowy

13 lipca 2022r. w Jabłonnie Lackiej odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W imieniu Miasta umowę podpisali zastępca burmistrza – Krzysztof Dąbrowski oraz skarbnik – Elżbieta Hermanowicz. Umowę na realizację zadania podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego, pani Elżbieta Lanc i pani Janina Ewa Orzełowska.

Pierwsza umowa dotyczyła dofinansowania w wysokości 184.000,00 zł do zadania pn. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim”, polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z kruszywa łamanego na długości 898 m, w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Druga umowa dotyczyła dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim – etap 2” w wysokości 81.000,00 zł., polegającego na powiększeniu boiska do gier zespołowych, w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

Kolejne umowy dotyczyły dofinansowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia” na zakup wyposażenia w kwocie 19.850,00, w ramach Programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022 oraz remontu strażnicy w wysokości 30.000,00 zł, w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP 2022”.

pamiątkowe zdjęcie z symbolicznymi czekami