Możliwość uzyskania dofinansowania

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że istnieje możliwość zakupu kotła w ramach modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

W ramach poprawy jakości powietrza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stworzył osobom fizycznym (w tym wspólnotom mieszkaniowym), które nie prowadzą i nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej w miejscu realizacji zadania (w tym w okresie trwałości projektu, tj. przez 5 lat od daty zakończenia zadania), możliwość ubiegania się za pośrednictwem tut. Urzędu Miasta o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj.: wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Dotacja w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych, tj. wyłącznie zakupu kotła wraz z czujnikiem tlenku węgla, nie może przekroczyć kwoty 5000,00 zł dla korzystającego z przyznanej dotacji.

Pozostałe koszty związane z finansowaniem zadania, tj. demontaż starej instalacji źródła ciepła, montaż nowej kotłowni, roboty instalacyjne itp. ponoszą użytkownicy ostateczni.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. 33,34 lub telefonicznie pod nr tel. 781 75 61, 781 75 63.

Zgłoszenie osób planujących wymianę źródła ciepła w roku bieżącym przyjmowane będą w ww. pokojach w terminie do 15 marca br.

Do pobrania:

Zgłoszenie do programu (doc)

Zgłoszenie do programu (pdf)