Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M. K. Ogińskiego

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M. K. Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim- etap IV” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 22.930,00 zł.

W okresie od 20 kwietnia do 10 października 2018r., na terenie zabytkowego parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego przy ulicy Lipowej, przeprowadzono czwarty etap konserwacji terenów zieleni. W tym roku uwagę skierowano na wykonanie pielęgnacji 130 szt. pni drzew (w tym cięcia korygujące pokrój, cięcia redukujące statykę drzewa, cięcia sanitarne), ochronę kasztanowców białych poprzez ponowne zastosowanie pułapki feromonowej na szrotówce kasztanowcowniaczka (89 sztuk), nowe nasadzenia 10 szt. drzew.

Całkowity koszt wykonania prac konserwacyjno – pielęgnacyjnych wyniósł 28.663,20 zł, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował 80% kosztów zadania, tj. 22.930 zł.