Ekologiczny Sokołów Podlaski – etap III

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ekologiczny Sokołów Podlaski – etap III dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 83.464,78 zł

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego lub olejowego na gazowy. Projekt polegał na zakupie 18 kotłów gazowych, dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 413 kW. Koszt całkowity zadania wyniósł 137.488,23 zł, w tym 83.464,78zł (60,71%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt bezpośrednio przyczynił się do poprawy stanu środowiska, wpływając tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.